این مسابقه  توسط وبسایت  آزک لوت لود برگزار شد .  افرادی  همچون تام مین  و تام  ویسکامپ جزیی از داوران  بوده اند. http://iranian-architect.ir/project-0272
آخرین ویلا  زیر نشان هالیوود- آرک اوت  لوود-  فینالیست