اولین دوره  فستیوال ملی معماران و کارفرمایان در آذر ماه  98  در  محل دایمی نمایشگاه شهر آفتاب  برگزار شد.
اولین دوره  فستیوال ملی معماران و کارفرمایان