مسابقه معماری داخلی دلچه ویتا

raouf qasemi

awards & achievements

Comments

اعلام دبیرخانه «مسابقه معماری داخلی دُلچه ویتا». مراسم اعلام نتایج و اهدای جوایز مسابقه مذکور در سالن همایش مجموعه فرهنگی آسمان برگزار شد. ( در روز پنجشنبه نهم شهریور ماه ۹۶ ) اسامی نفرات برتر به شرح زیر بیان گردید. http://memarnews.com/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b9/
مسابقه معماری  داخلی دلچه ویتا