01 / 11
HAFEZ RESIDENTIAL
ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

ساختمان مسکونی حافظ

مشاهده جزئیات

درباره پروژه

نام:

HAFEZ RESIDENTIAL

نوع: INTERIOR

محل: اردبیل ،خیابان حافظ، شماره 24

سال:

کارفرما: نژاد سلیمان و فرید

محدوده پروژه:

بیشتر:

سوال اصلی مورد نظر در طراحی این خانه آپارتمانی این است که آیا می توان ساختار داخلی آن را به گونه ای تعریف کرد که کارکرد فضا ها بر اساس میزان انعطاف پذیری فضا در به هم پیوستن و مجزا بودن از یکدیگر باز تعریف شود . ترکیب این فضاها با یکدیگر و یا مجزا از هم به گونه ای که در هر حالت بتوانند کار کرد های چند گانه داشته باشند.

فضای ناهار خوری که خود می تواند به عنوان بخشی از آشپزخانه مورد استفاده قرار گیرد یا در ارتباط با هال و پذیرایی قستی از آن به حساب آید. قرار گرفتن اتاق خواب مستر و آشپرخانه و ناهار خوری آن که می تواند یک خانه مجزا را درون خانه ای بزرگ تر تعریف کند. اتاق خواب های که با درب پارتیشنی از فضای خانه مجزا می گردد و می توانند به عنوان اتاق مهمان مورد استفاده قرار گیرند. پذیرایی که می تواند به صورت کامل به سایر فضاهای خانه بپیوندد یا به صورت کاملا مستقل و جدا همانند اتاقی بزرگ برای کاربران مجزا گردد. و حجم سرویس وسط که بیشتر از نقش کارکردی آن دیواره ها و پارتیشن های متحرک بروی آن قرار گرفته اند و نقش اتصال و انفصال فضاها را بر عهده دارند.

 

 

درباره تیم

طراح:

تیم طراحی: