اعلام نتایج مسابقه طراحی معماری پروژه تجاری اداری بریس
طرح برگزیده ویژه مسابقه طراحی مجتمع تجاری اداری بریس- رتبه مشترک چهارم