مسابقه طراحی تالار شهر پرند

raouf qasemi

awards & achievements

Comments

نتایج مرحله اول مسابقه دو  مرحله  ای طراحی تالار شهر  پرند اعلام گردید. طراحی صورت  پذیرفته توسط گروه طراحی رئوف قاسمی و محمد بمانی زاده  به  مرحله دوم  راه  یافت. داوران  این  مسابقه آقایان فرهاد احمدی، رضا دانشمیر، شاهین حیدری، محمدرضا حافظی و مهردادایروانیان هستند. http://memarnews.com/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88/
مسابقه طراحی تالار شهر پرند