01 / 9
BARIS COMMERCIAL BUILDING
ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

ساختمان تجاری اداری بریس

مشاهده جزئیات

درباره پروژه

نام:

BARIS COMMERCIAL BUILDING

نوع: COMMERCIAL

محل: تهران ، تقاطع بلوار کشاورز و خیابان کارگر شمالی ، ضلع شمال غربی

سال: 1396

کارفرما: موسسه فرهنگی هنری پردیس فرایش معماری تهران

محدوده پروژه: 12750 مترمربع

بیشتر:

کانسپت اصلی این پروژه اداری تجاری ایجاد ی وید شهری بزرگ در نزدیکی یک مرکز پر تردد در همجواری پارک لاله  است. بدین منظور به جای یک ورودی عادی یک حفره بزرگ در درون حجم بنا ایجاد شده است.این حفره فضایی منفی است که در اختیار شهر قرار میگیرد و کاربران به صورت نامحسوس در جریان اتفاقات درون بنا قرار می گیرند.فضای شهری بوجود آمده ( پلازا یا ووید شهری) می بایست جاذب و کارآمد باشد. از این رو برنامه ساختمان تغییر می کند . از یک سو زیر گذری که به مترو متصل است به این ووید اتصال می باید . از سوی دیگر یک طبقه از رستوران به بالای واحدهای تجاری انتقال می یابد. همه این طبقات به کمک پله های برقی به یکدیگر متصل می شوند.

واحد های اداری به صورت جزیره هایی در سطح طبقات قرار گرفته اند به گونه ای که فضای سبز پیرامونی آنها را احاطه کرده است.راستای این فضاهای مکعبی به سوی پارک لاله است. این واحدها به مثابه چشمهایی هستند که به دنبال یافتن منظر سبز اند. تمام جداره ها و نمای این ساختمان به صورت دو پوسته طراحی شده است.هدف از ایجاد ویدها و فضاهای منفی در حجم بنای معماری و واگذاری آن به شهر از بین بردن مرزها و جداره هاست به گونه ای که کاربران تغییر فضا را بی واسطه و بدون سلسله مراتب درک و احساس کنند. بدین صورت است که مرز بین شهر و بنا از بین می رود تا سیالیت و حرکت به بیشترین حد برسد، حس تملک از بین برود و آزادی روانی تقویت شود.

 

 

درباره تیم

طراح:

تیم طراحی: شیرین ضیائی ،حامد سلیمانی