01 / 8
DILCE VITA INTERIR DESIGN
مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا

مشاهده جزئیات

درباره پروژه

نام:

DILCE VITA INTERIR DESIGN

نوع: COMPETITION

محل: -

سال: 1396

کارفرما: شرکت دلچه ویتا

محدوده پروژه: 100 مترمربع

بیشتر:

موضوع مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا ،طراحى معمارى یک خانه مسکونى فرضى است. در این مسابقه آشپزخانه و سرویس ها از اهمیت ویژه اى برخوردار هستند و مى بایست داراى طراحى به روز و پیشرو باشند.کانسپت اولیه برای شروع طراحی این خانه فرضی ، فضای لافت است. فضای لافت  ارتباط سیال فضا برای دستیابی به بیشینه حرکت، شفافیت و گشودگی است. نوعی سازماندهی که باعث فعال شدن فضاهای فراموش شده و به حرکت در آوردن و ادغام آن با فضاهای زنده و فعال می شود.آپارتمان های لافت خانه هایی هستند عموما بزرگ با فضاهای باز و گسترده بدون دیوار( غیر از اتاق خواب ها).

خاصیت اصلی این خانه ها، احساس گشودگی و فراخی بی حد آن و آزادی فضا هاست. این ویژگی به کمک ارتفاع بالای سقف ها ، ارتباط سطوح طبقات، ویدها و ارتباط عمودی بین فضاها، واشدگاه های عمودی و پنجره های قدی و پله های اکسپوز ایجاد می شود. در این گونه خانه ها ، دید و منظر به دلیل نوع ارتباط فضا ها و صفحات طبقات بسیار متنوع است. نتیجه این نوع سازماندهی فضایی ارتباط نزدیک و بی واسطه فضاها با یکدیگر است.

آشپزخانه در مرکز طبقه همکف و به تعبیری قلب خانه است که همه ارتباطات به آن ختم می شود. قرارگیری آن در مرکز، دو فضای عمومی و خصوصی در طبقه همکف را از یکدیگر جدا می کند یعنی پذیرایی و نشیمن خانواده و اتاق بازی کودک.
پله در کنار آشپرخانه و وید ها ( گشودگی عمودی طبقات) روی این دو قرار گرفته تا بیشینه ارتباط فضا در مرکز پلان واقع شود. پله در طبقه اول به پلی اتصال می یابد که در دو سوی آن اتاق خواب ها قرار گرفته است.
بدنه آشپزخانه وسرویس ها همه در یک ضلع قرار گرفته و نور آنها همگی از یک شکاف طولی در سقف تامین می شود.

 

 

درباره تیم

طراح:

تیم طراحی: شیرین ضیائی