01 / 14
HAMEDAN AUROBANK
ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

ساختمان اتوبانک همدان

مشاهده جزئیات

درباره پروژه

نام:

HAMEDAN AUROBANK

نوع: COMPETITION

محل: همدان ، میدان بیمه

سال: 1395

کارفرما: دانشکده معماری دانشگاه بوعلی همدان

محدوده پروژه: 3500 مترمربع

بیشتر:

ایده اصلی ارایه شده در این ساختمان اداری شکاف های بدنه ها است. این شکاف ها  فضاهای نیمه بازی را ایجاد می کند که مکان قرار گیری تراسهای سبز است. این شکافها به عمق زیاد درون واحد های اداری نفوذ می کند. از اینرو فضای سبز را  بخشی از زندگی درون بنا میکند.این فضا ها علاوه بر سرسبزی محلی برای استراحت های کوتاه و نیز بهره مندی از هوای پاک است.

نورگیری مستقیم از بازشوها روشی معمول است.این روش در غالب ساختمان ها به کار گرفته می شود. نورگیری مستقیم در فضاهای اداری به دلیل ایجاد خیرگی در زمان شدت نور غالبا با مشکلاتی رو برو است.در این بنا از روشی نو به منظور استفاده از نور تعدیل شده استفاده شده است. بازشوهای اصلی درون شکاف قرار داده شده که نور را به صورت غیر مستقیم به فضای داخلی هدایت می کند. بدنه ی اصلی بنا نیز ترکیبی از جداره های آجری صلب و مشبک است. نور در عبور از این جداره ها تعدیل و ملایم تر می شود.

برای طبقه اول ونیز دوم دو نوع پلان پیش بینی شده است. در یکی از پلان ها سه واحد جداگانه در نظر گرفته شده از یک لابی مشترک استفاده می کنند. در پلان طبقات دیگر یک واحد اداری در نظر گرفته شده است. هر یک از این دو پلان می تواند در طبقات مورد استفاده قرار گیرد. همچنین حیاطهای سبز می تواند با تمهیداتی در اختیار هر یک از واحد ها قرار گیرد.

http://memarnews.com/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B7-4/

 

درباره تیم

طراح:

تیم طراحی: شیرین ضیائی