01 / 5
HOUSE BENEATH HOLLYWOOD SIGN
خانه ای در پایین دست علامت هالیوود

خانه ای در پایین دست علامت هالیوود

خانه ای در پایین دست علامت هالیوود

خانه ای در پایین دست علامت هالیوود

خانه ای در پایین دست علامت هالیوود

خانه ای در پایین دست علامت هالیوود

خانه ای در پایین دست علامت هالیوود

خانه ای در پایین دست علامت هالیوود

خانه ای در پایین دست علامت هالیوود

خانه ای در پایین دست علامت هالیوود

مشاهده جزئیات

درباره پروژه

نام:

HOUSE BENEATH HOLLYWOOD SIGN

نوع: COMPETITION

محل: کالیفرنیا،هالیوود

سال: 1396

کارفرما: www.archoutloud.com

محدوده پروژه: 1000 مترمربع

بیشتر:

انگاره اصلی طراحی این خانه این بوده است که تجربه زیستن در خانه با حس کاوش و جستجوی بیرون همراه شود یعنی میل به درون گرایی با میل به برون گرایی ترکیب و شیوه نو ای از یک زندگی را ارایه نماید. کانسپت اصلی شکل گیری این خانه نیز ترکیب این دو تضاد بوده است بدین مفهوم که اینجا بودگی خانه را با انگیزه کشف بیرون از طریق بازشوهای متحرک در بیرون که قابلیت جابجایی حرکت و چرخش را دارد در هم آمیخته و به نوعی همانند یک ارگان زنده از بدن یعنی چشم عمل می کند .

چشم ها به عنوان دریچه شناخت جهان هستند برای دیدن هر آنچه در دنیای بیرون است ،گذشته ، حال و آینده و نیز درک تصویر سازی ها ، خیال پردازی ها و آرزوهای دیگران همانند آنچه در صنعت سینما رخ می دهد.این ترکیب گذشته با آینده و واقعیت با خیال پردازی است. در طراحی این خانه پلتفرم پایین به عنوان قسمت آرام، درون گرا و ساکن و فضاهای بیضوی متحرک با قابلیت تغییر و جابجایی ارتفاع و زاویه به عنوان بخش جستجو گر عمل می کند. به لحاظ برنامه ریزی ،فضاهای سکوی پایین به عنوان فضای آزاد و عمومی و اتاقک های بیضوی شکل متحرک به عنوان فضای خصوصی این خانه تعریف شده اند.

 

درباره تیم

طراح:

تیم طراحی: شیرین ضیائی