01 / 7
ROBIQUE DENTISTRY
مطب دندانپزشکی دکتر کرمی

مطب دندانپزشکی دکتر کرمی

مطب دندانپزشکی دکتر کرمی

مطب دندانپزشکی دکتر کرمی

مطب دندانپزشکی دکتر کرمی

مطب دندانپزشکی دکتر کرمی

مطب دندانپزشکی دکتر کرمی

مطب دندانپزشکی دکتر کرمی

مطب دندانپزشکی دکتر کرمی

مطب دندانپزشکی دکتر کرمی

مطب دندانپزشکی دکتر کرمی

مطب دندانپزشکی دکتر کرمی

مطب دندانپزشکی دکتر کرمی

مطب دندانپزشکی دکتر کرمی

مشاهده جزئیات

درباره پروژه

نام:

ROBIQUE DENTISTRY

نوع: INTERIOR

محل: تهران ، منطقه پیروزی

سال: 1394

کارفرما: دکتر کرمی

محدوده پروژه: 85 مترمربع

بیشتر:

این پروژه مربوط به بازسازی و تبدیل یک واحد مسکونی به یک واحد دندانپزشکی واقع در ساختمانی در خیابان پیروزی تهران بود . این نوع تغییر کاربری ها در ساختمان هایی با سند مسکونی ولی کاربری اداری بسیار متداول است اما تغییرات عمده ای به لحاظ تاسیسات نیازمند است . خواسته اصلی کارفرما ایجاد یک فضای جذاب با استفاده از رنگ ها با دعوت کنندگی بالا بود . همچنین برای اتاق پزشک می بایست دو یونیت دندانپزشکی تعبیه می شد و نیز فضایی برای فرزند خردسال ایشان نیز در نظر گرفته می شد .

گام نخست در طراحی، تفکیک فضای پذیرش ازاتاق پزشک بود . به منظور حفظ گشایش فضا به جای دیوار، از بدنه ی شیشه ای سند بلاست شده استفاده شد. همچنین برای دیواره ها رنگ های متفاوت زرد، سفید و خاکستری در نظر گرفته شد که به تناوب در دیوار، سقف و کف این دو فضا مورد استفاده قرار گرفت. همچنین اتاق خواب تبدیل به فضای استراحت و بازی کودک شد که به صورت مستقیم در ارتباط با اتاق پزشک بود.

 

درباره تیم

طراح:

تیم طراحی: ولی شیشه بری