01 / 8
WHITELINE DENTISTRY
مطب دندانپزشکی دکتر قاسمی

مطب دندانپزشکی دکتر قاسمی

مطب دندانپزشکی دکتر قاسمی

مطب دندانپزشکی دکتر قاسمی

مطب دندانپزشکی  دکتر قاسمی

مطب دندانپزشکی دکتر قاسمی

مطب دندانپزشکی دکتر قاسمی

مطب دندانپزشکی دکتر قاسمی

مطب دندانپزشکی دکتر قاسمی

مطب دندانپزشکی دکتر قاسمی

مطب دندانپزشکی دکتر قاسمی

مطب دندانپزشکی دکتر قاسمی

مطب دندانپزشکی دکتر قاسمی

مطب دندانپزشکی دکتر قاسمی

مطب دندانپزشکی دکتر قاسمی

مطب دندانپزشکی دکتر قاسمی

مشاهده جزئیات

درباره پروژه

نام:

WHITELINE DENTISTRY

نوع: INTERIOR

محل: اردبیل،شهرستان آزادگان،خیابان آذربایجان

سال: 1395

کارفرما: دکتر قاسمی

محدوده پروژه: 74 مترمربع

بیشتر:

سوال اصلی و موضوع اصلی طراحی داخلی این مطب دندانپزشکی این بوده است که آیا طراحی یک جزء یا یک دتایل می تواند جوابی به یک سوال اصلی و ریشه ای موضوع طراحی باشد به گونه ای که درنهایت کل را تحت تاثیر قرار دهد.معضل بعدی تعدد فضاهای پرت و غیر قابل استفاده است که این فضاها و عدم حسابرسی دقیق از آنها کارایی کل مجموعه را از بین برده بود. باسخ به این پرسش در قلب پروژه یعنی اتاقی که در وسط پلان قرار دارد می بایست صورت می گرفت. در پلان اولیه این اتاق با دیوار صلب فضای کلی را بسیار کوچک مقیاس تر می نمود .بدین منظور این فضا به عنوان فضایی واسطه و به عنوان اتاق معاینه و استراحت در نظر گرفته شد که از طرفی به فضای انتظار و از سویی به اتاق دکتر مرتبط می شد.

مرحله بعدی افزودن و تلفیق فضاها به لحاظ حسی و شهودی بود که به منظور جوابگویی به این موضوع از طراحی دتایل بدنه و سقف استفاده شد. خطوط موازی با تراکم بالا برای ارتباط بصری و دیداری فضای واسط با فضای اتاق انتظار به کار گرفته شد در عین حالی که کارکرد عملکردی هر یک از فضاها مستقلا حفظ شد.متریال ترانسپارنت در فضاهایی این چنین مانند شیشه با کنترل کننده های لازم حس اعتماد و شفافیت را بیشتر تقویت می کرد و رازآلودگی مشتبه با ترس را از بین می برد. از رنگ سفید در کل فضاها به عنوان رنگی که بیشترین شفافیت و سادگی و خلوص را در خود دارد استفاده شد.مجموعا طراحی تمام دتایل بر اساس این بوده است که کیفیت پایین فضاهای پرت در یکپارچگی فرمی حاصل از طراحی دتایل بدنه ها از بین رود و تمامی اجزا به صورت یک کل واحد به نظر آید.

 

درباره تیم

طراح:

تیم طراحی: رضوان دیندار