01 / 5
PLASCO COMMERCIAL BUILDING
ساختمان تجاری اداری پلاسکو

ساختمان تجاری اداری پلاسکو

ساختمان تجاری اداری پلاسکو

ساختمان تجاری اداری پلاسکو

ساختمان تجاری اداری پلاسکو

ساختمان تجاری اداری پلاسکو

ساختمان تجاری اداری پلاسکو

ساختمان تجاری اداری پلاسکو

ساختمان تجاری اداری پلاسکو

ساختمان تجاری اداری پلاسکو

مشاهده جزئیات

درباره پروژه

نام:

PLASCO COMMERCIAL BUILDING

نوع: COMMERCIAL

محل: تهران ، خیابان جمهوری ، چهار راه استانبول

سال: 1396

کارفرما: بنیاد مستضعفان

محدوده پروژه: 32000 مترمربع

بیشتر:

ریزش ساختمان پلاسکو و فداکاری های آتش نشانان و حوادثی که به دنبال این رویداد رخ داد یک اتفاق تلخ ملی و تاریخی است که در ذهن تمام شهروندان بلکه همه ایرانیان نقش بست. این حادثه بیش از همه چیز فقدان را یاد آور است. فقدان مدیریت صحیح، فقدان نظارت، فقدان کنترل و نهایتا فقدان جان انسان های فداکاری که برای نجات دیگران از خود گذشتند. این فقدان ها بسیار معنی دار است و گاهی بسیار  پر مفهوم تر از بودن.

این فقدان خود آگاهی است و خود یاد آوری. بدین منظور بنای جدید بهتر است به جای یک توده جدید که همه این یادها را مدفون کند آنرا دوباره زنده سازد.  این بنا می بایست یاد آور تمامی این فقدان ها باشد. بدین منظور توده اصلی بنا حاصل از خالی شدن بنای برج فروریخته است گو اینکه ساختمان فرو ریخته از دل بنای جدید خالی شده است و همیشه آن را یادآور خواهد بود.

فضای خالی شده در راستای ایجاد یک پلازای شهری استفاده شده است . فضایی در یک منطقه پر تراکم شهری  که از  این گونه فضا های انسان محور بسیار محروم است. این پلازا در ادامه به خیابان بالای سایت ( طاهری) ارتباط یافته و یک مسیر پیاده را ایجاد کرده است. طبقات همکف به فعالیت های نمایشگاهی  وتجاری اختصاص یافته وطبقات بالاتر به ترتیب فضاهای تجاری و نهایتا طبقات اداری است. باغچه های مطبق به منظور ایجاد فضای سبز رو به این حیاط شهری است  والبته رستوران ها و غذا خوری ها را در خود جای داده است. همچنین به منظور دسترسی به فضای پارکینگ در طبقات منفی استفاده از بن بست متصل به بدنه غربی زمین پیشنهاد شده است.

 

 

درباره تیم

طراح:

تیم طراحی: